ihamer

İhamer Havacılık Savunma Teknoloji AŞ olarak, sürdürülebilirliği iş stratejimizin temel bir unsuru olarak kabul ediyor ve bu doğrultuda çeşitli taahhütlerde bulunuyoruz.

İhamer Sürdürülebilirlik Politikası

  1. Çevresel Sorumluluk: Üretim süreçlerimizde çevresel etkileri minimize etmek için yenilikçi ve yeşil teknolojilere yatırım yaparak enerji verimliliğini artırıyoruz. Atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamaları ile çevresel sürdürülebilirlik ilkesini benimsiyoruz.
  2. Etik İş Uygulamaları: İş yapış şeklimizde etik değerlere bağlı kalarak, paydaşlarımız, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla sağlıklı ve uzun vadeli ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Yolsuzlukla mücadelede sıfır tolerans ilkesine bağlıyız.
  3. Toplumsal Katkı: Sosyal sorumluluk projeleri ile toplumumuza katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Eğitim, sağlık ve çevresel projelerde aktif rol alarak, sürdürülebilir bir toplum oluşturmayı destekliyoruz.
  4. Çalışan Refahı: Çalışanlarımızın güvenliği, sağlığı ve refahı bizim için önceliklidir. Adil iş uygulamaları ve sürekli eğitim fırsatları ile çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimine destek oluyoruz.
  5. Yenilik ve AR-GE: Yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine odaklanarak, savunma sanayisinde sürdürülebilirlik ilkesini destekliyoruz. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizle sektörde öncü olmayı hedefliyoruz.

İhamer olarak, sürdürülebilirlik politikamızı sürekli gözden geçiriyor ve iyileştirmeler yaparak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına taahhütlerimizi sürdürüyoruz.